Nästa Konsult
Bemanning och rekrytering inom ekonomi och finans samt rådgivning inom ekonomi och ledning
Hem
Nyheter
Om Nästa Konsult
Tjänster
Blog
Uppdragsgivare/arbetsgivare
Sökande
Länsstyrelsen ger bidrag

Stöd till extern konsultinsats

Länsstyrelsen i Jönköpings kan ge stöd till små företag genom bidrag för att företagen skall kunna anlita företag som Nästa Konsults externa specialistkompetens.

Huvudsyftet med stödet är att skapa nya arbetstillfällen och att stärka länets utveckling. Stödet inriktas på ledningskompetens och export.

Stöd kan beviljas för extern konsultinsats som är av engångskaraktär. Insatsen ska innebära något nytt som vidgar företagets marknad och som ingår som ett led i planerad expansion, främst vad gäller antalet anställda.

Ledningskompetensutveckling:

  • Syftar till att utveckla arbetet i ledningsgrupp/styrelse samt att utveckla ett omvärldsorienterat ledarskap.
  • Belopp 20 000 kronor, dock max 50 % av den externa konsultinsatsen.

Export:

  • Syftar till att stimulera små tillverkningsföretag att etablera en ordnad exportförsäljning.
  • Belopp 80 000 kronor, dock max 50 % av den externa konsultkostnaden

För ansökningshandlingar följ bif länk till Länsstyrelsens hemsida.

http://www.f.lst.se/f/amnen/Regional_utveckling/stod_till_extern_konsultinsats.htm
11111111100000001100110011000000100010001111000011111111100000001100000010100000101010101100000011001100111111111010101011111111
Arvoden
Våra Kunder
Om Oss
Kontakta Oss
HemNyheterOm Nästa KonsultTjänsterBlogUppdragsgivare/arbetsgivareSökande