Nästa Konsult
Bemanning och rekrytering inom ekonomi och finans samt rådgivning inom ekonomi och ledning
Hem
Nyheter
Om Nästa Konsult
Tjänster
Blog
Uppdragsgivare/arbetsgivare
Sökande
Arvoden

Rekrytering och bemanning av ekonomitjänster till fasta priser.

Vid rekryteringsuppdrag debiteras ett fast arvode när uppdragstagaren hittar den sökande hos oss. Samtliga utlägg t ex för resor debiteras separat.

Vid tidsbegränsade bemanninguppdrag, rådgivning och utvecklingsarbeten debiteras timarvode. Varje uppdrag prissätts för sig. Priset är beroende på vilka kvalifikationer som erfordras för att utföra uppdraget. Minimipriset är 250 kronor i timmen för enklare tjänster och uppåt för mer kvalficerade rådgivining och uppdrag.


11111111100000001100110011000000100010001111000011111111100000001100000010100000101010101100000011001100111111111010101011111111
Våra Kunder
Om Oss
Länsstyrelsen ger bidrag
Kontakta Oss
HemNyheterOm Nästa KonsultTjänsterBlogUppdragsgivare/arbetsgivareSökande